top of page

 פטנטים שפותחו ע"י משה בר 

 
צמח פלפל משופר- ההמצאה הנוכחית בדרך כלל מתקשרת לפלפל ללא גרעינים (SLP); באופן ספציפי יותר ההמצאה מתייחסת לצמחי פלפל גבריים וסטריליים בעלי מאפיינים ייחודיים אשר כוללים את היכולת לגדל פירות אכלים חסרי זרעים.

 

 
 
 
 
 
 
בקרת סינתזה של עמילן בצמח העגבניה -  המצאה הנוכחית מתייחסת לפיתוח זני עגבניות בעלי תכולת מומסים מסיסים .במרכז ההמצאה זיהוי גנים במיני בר של עגבנית התורמים לתכולת מוצקים מסיסים גבוהה כתוצאה מאגירת עמילן והעברתם ע"י הכלאות מחזירות למין התרבותי.

חידושים בתחום:

זנים מסחריים - שפותחו ע"י משה בר

פיתוח שילובים חדשים של עגבניות היברידיות בארבעה תחומים עיקריים:

עגבניות שרי

עגבניות צימוק  

זני שרי לקצירת פירות יחידנית:

      זארינה

      נאטשה

      קאטלינה

זני שרי לקצירת פירות קבוצתית:

      דיאמנטה

      רובינו- טופ

 

 

עגבניות גדולות

 

           בונאקה

זני עגבניות לקצירת פירות יחידנית:

      טומאציו

 

 

 

טלפון: 052-2242231

מייל: moshe.bar@biotagate.com

ישראל

 

ביוטאגייט
bottom of page