top of page

אגרואינובישין- חברה אמריקאית בעלת טכנולוגיה ייחודית אשר פעילה בתחומי החקלאות העירונית והאירופוניקה.

קופיה- חברת השקעות ישראלית אשר מתמחה בתחום החקלאי ובתחום המזון.

 

טלפון: 052-2242231

מייל: moshe.bar@biotagate.com

ישראל

 

ביוטאגייט

וירנטס - חברה ישראלית אשר עוסקת בפיתוח טכנולוגיות ייחודיות בתחום הצמחים המורכבים.

ואנטורה סאנס- חברת השקעות סינית שפועלת לקידום יזמות וחדשנות בתחום החקלאות הטכנולוגית

חטיבת המחקר והפיתוח בערבה הוקמה במסגרתj מו"פ נגב ערבה, במטרה לשרת את צרכי הפיתוח של ההתיישבות באזורים מועדפים לאורך גבולות ישראל בנגב ובערבה.

ברידאקס- חברה ישראלית שמתמחה בפיתוח זני עלית של גידולים נבחרים בעלי ערך מוסף וייחודי למגדל ולצרכן. ביוטאגייט

היא אחת השותפים בהקמתה החברה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

Seed-X משתמשת בכלים חישוביים ובינה מלאכותית  לזיהוי  גורמים גנטיים בזרע ובצמח  בעזרת הביטוי הפנוטיפי.  שימוש במאגרי מידע אלו יובילו לקביעת סטנדרט  חדש  בעולם הזרעים  

 נטורה-  משקיעה בכוחו  של הטבע  בדגש על פרויקטים חדשניים  מתחום החקלאות הביוטכנולוגית.

bottom of page